Biopas
Provozovna BIOPAS

Vítejte na stránkách firmy BIOPAS spol. s r.o.,

vedoucí firmy v oblasti odpadového hospodářství na okrese Kroměříž.

Naše firma byla založena společně městem Kroměříž a rakouskou firmou Saubermacher. U zrodu firmy stála myšlenka zabezpečit pro náš region komplexní služby v oblasti nakládání s odpady. V současnosti jsme schopni poskytnout ucelený balík služeb spojený s všestranným servisem. Snažíme se důsledně využívat nových poznatků vědy a techniky, které nám dopomáhá k snižování nákladů a k zvyšování produktivity práce. Mezi své priority řadíme práci s mládeží a propagační a informační činnost v obcích a městech. V roce 1997 jsme stáli u zrodu České asociace odpadového hospodářství. Jako zakládající členové asociace se snažíme o vytvoření standardu v oblasti nakládání s odpady.


Spojení na naší provozovnu naleznete v kontaktech.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina