Biopas
Provozovna BIOPAS

Odpad:


Komunální odpad

Naší nosnou činností je svoz a zneškodnění komunálního odpadu. Zajišťujeme systémy sběru a svozu odpadů z domácností, stejně jako odpadů od živností a podnikatelů. Průběžně modernizujeme vozový park tak, aby nám nová technika pomohla minimalizovat provozní náklady. Proto má náš zákazník dokonalý přehled o vlastní produkci odpadu. Dle požadavků zákazníků můžeme nabídnout širokou škálu odpadových nádob. Pro zajištění této činnosti provozujeme skládkování odpadů, díky čemuž můžeme nabídnout komplexní službu. Naši odborníci jsou připraveni zpracovat analýzu daného regionu a navrhnout ekonomická řešení pro optimalizaci svozu.

Všechny odpadové nádoby zobrazené na fotografiích u nás můžete zakoupit či pronajmout. (více v sekci Služby spojené s odpady)

Do těchto nádob nepatří nebezpečné odpady, žhavý popel, stavební odpad, pneumatiky, objemný odpad, zeleň!!!

V souladu se zákonem o odpadech je nežádoucí také ukládat vytříditelné složky komunálního odpadu, jako například papír, plast, sklo.

Nádoby na komunální odpadPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina