Biopas
Provozovna BIOPAS

Odpad:


Tříděný odpad (plast, sklo, papír, TetraPack)

Základní myšlenkou pro vznik naší společnosti byl tříděný sběr odpadu. Ta vychází z koncepce naší mateřské firmy. V dnešní době, kdy problémy s obaly neustále narůstají, je tato služba více a více aktuálnější. Spolupracujeme s řadou recyklačních společností a pružně reagujeme na individuální požadavky zákazníků. Postupně se nám podařilo rozšířit separaci odpadu do větší části našeho okresu. Koncem roku jsme zahájili separátní sběr problematických PET lahví, který se nám daří rozšiřovat do okolních měst a obcí. Při zahájení třídění se snažíme našim zákazníkům zpřístupnit všechny dostupné informace. Proto úzce spolupracujeme s odborníky v dané oblasti a přispíváme k podpoře nových aktivit v oblasti koloběhu obalů. Našim partnerům můžeme nabídnout ucelenou službu, spočívající v analýze daného regionu, zpracování dopravní logistiky, dále dodávku a pronájem zvolených nádob, periodické vyprazdňování a konečně i vedení celkové evidence vyseparovaných obalů.

Kam s nimi?

Je to jednoduché. V obcích se nachází na veřejně přístupných místech nádoby na separovaný odpad. Jsou barevně rozlišené podle druhu odpadu. Tyto nádoby pravidelně vyvážíme. Máte-li větší množství tříděného odpadu, nebo nechce-li se Vám jej vhazovat do nádob, můžete ho uložit na sběrných místech.

Co patří do papíru

veškeré neznečištěné papíroviny (časopisy, noviny, knihy, sešity, letáky, kancelářský papír, krabice, lepenka, …)

Co patří do plastu

PET lahve, sáčky, čisté fólie, kelímky, výrobky z plastů a polystyren.

!!!nepatří sem plastové obaly znečištěné nebezpečnými látkami (např.: od motorového oleje, od barev, kyselin,…), nebo jinak znečištěné (např.: od bahna, smíchané s pískem či jiným stavebním materialem,…)!!!

Co patří do skla

skleněné nádoby, skleněné lahve, střepy.

!!!nepatří sem autoskla, porcelán, zrcadla, keramika, drátěné sklo, sklo znečištěné!!!

Co patří do nápojového kartonu

krabičky od pitíček, džusů, mléka atd.

Pokud se ve vašem městě/obci nenachází nádoby nebo pytle na tetrapack, nebojte se nápojové kartony vhodit do nádoby na papír. U nás je přetřídíme.

Nádoby na tříděný odpadPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina