Biopas
Provozovna BIOPAS

Odpad:


Zdravotnický odpad

Odpad ze zdravotnických zařízení je odpad z nemocnic a z ostatních zdravotnických zařízení nebo jím obdobných zařízení, zahrnující komponenty různého fyzikálního, chemického a biologického materiálu, který vyžaduje speciální nakládání a odstranění vzhledem k specifickému zdravotnímu riziku.

Naše společnost je schopna zajistit odstranění těchto odpadů v následujícím rozsahu:

Jsme schopni zajistit odstranění obdobných odpadů i z veterinární péče.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina