Biopas
Provozovna BIOPAS

Profil společnosti

Firma BIOPAS, spol. s r.o. byla založena v roce 1992 společně městem Kroměříž a rakouskou firmou Saubermacher AG. Ihned po vzniku společnosti byl zahájen projekt třídění odpadu. O dva roky později následovaly mobilní svozy nebezpečného odpadu z obcí a měst. Rok 1997 se nesmazatelně zapsal do historie nejen celé republiky, ale i naší firmy. Prakticky veškerá technika se ocitla pod vodou. Díky obrovskému nasazení všech spolupracovníků se nám podařilo během velmi krátké doby zprovoznit vozový park a díky tomu jsme se výrazným způsobem zapojili do likvidace povodňových škod. Během dvou měsíců jsme na území města Kroměříže zneškodnili téměř 8000 tun odpadu od občanů, firem a živností. Kromě služeb v oblasti odpadového hospodářství jsme od roku 2008 zahájili provoz vlastního zahradnictví. Od uvedeného roku díky modernímu novému vybavení, profesionálně školenému personálu a již uskutečněnému značnému množství realizovaných zakázek, zajišťujeme komplexní služby o veřejnou zeleň nejen pro město Kroměříž, ale rovněž pro zájemce z řad firem a také jednotlivců. Jsme schopni provádět jakékoliv zahradní úpravy, údržbu veřejné zeleně, zakládání zahrad, prodej stromků a rostlin a prakticky veškeré další činnosti související se zahradnictvím. Z našich dalších služeb bychom chtěli ještě zmínit práce vysokozdvižnou plošinou, cisternou a další služby, jako je například zimní údržba. Veškerá naše činnost je vždy prováděna s důrazem na kvalitu, a co je pro nás nejdůležitější, na maximální spokojenost zákazníka.Přihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina