Biopas
Provozovna BIOPAS

Služby

V této sekci najdete detailní informace o námi nabízených službách.

Naší snahou je vyhovět každému požadavku zákazníků. V současnosti působíme v zájmové oblasti čítající přes 200 tisíc obyvatel. Snažíme se vystupovat otevřeně a jako partneři řešíme všechny problémy zákazníků operativně . Hlásíme se k modernímu ekologickému hospodaření s odpady , abychom udrželi naši přírodu a životní prostředí v co nejlepším stavu.

Komunální odpad

Naší nosnou činností je svoz a zneškodnění komunálního odpadu. Zajišťujeme systémy sběru a svozu odpadů z domácností, stejně jako odpadů od živností a podnikatelů. Průběžně modernizujeme vozový park tak, aby nám nová technika pomohla minimalizovat provozní náklady. Proto má náš zákazník dokonalý přehled o vlastní produkci odpadu. Dle požadavků zákazníků můžeme nabídnout širokou škálu odpadových nádob. Naši odborníci jsou připraveni zpracovat analýzu daného regionu a navrhnout ekonomická řešení pro optimalizaci svozu.

Třídění

Základní myšlenkou pro vznik naší společnosti byl tříděný sběr odpadu. Ta vychází z koncepce naší mateřské firmy. V dnešní době, kdy problémy s obaly neustále narůstají, je tato služba více a více aktuálnější. Spolupracujeme s řadou recyklačních společností a pružně reagujeme na individuální požadavky zákazníků. Postupně se nám podařilo rozšířit separaci odpadu do větší části našeho okresu. Koncem roku jsme zahájili separátní sběr problematických PET lahví, který se nám daří rozšiřovat do okolních měst a obcí. Při zahájení třídění se snažíme našim zákazníkům zpřístupnit všechny dostupné informace. Proto úzce spolupracujeme s odborníky v dané oblasti a přispíváme k podpoře nových aktivit v oblasti koloběhu obalů. Našim partnerům můžeme nabídnout ucelenou službu, spočívající v analýze daného regionu, zpracování dopravní logistiky, dále dodávku a pronájem zvolených nádob, periodické vyprazdňování a konečně i vedení celkové evidence vyseparovaných obalů.

Patří sem zejména:

Zneškodňování odpadu kategorie N - pevná konzistence

Zneškodňování odpadu kategorie N - kapalné

Sběr a likvidace:

Stanovení charakteru odpadů dle požadavku právních norem

Sběrné dvory

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Oblast poradenství

Služby spojené s odpady

Tomuto tématu je věnována zvláštní sekce, Služby spojené s odpadyPřihlášení | Powered by alphastudio ॥ Webmaster Michal Hrdina